तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 24 मार्च 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 24-03-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 24-03-2022 Last Updated On 06.05 PM

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 5100 5100 5100
उदगीर क्विंटल 1000 6100 6635 6367
कारंजा क्विंटल 1500 5300 6535 6080
मोर्शी क्विंटल 1498 5900 6350 6125
देवणी क्विंटल 36 6100 6360 6230
हिंगोली गज्जर क्विंटल 458 5650 6255 5952
मुरुम गज्जर क्विंटल 112 6071 6221 6146
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 27 5300 5750 5615
लातूर लाल क्विंटल 4483 5700 6471 6300
जालना लाल क्विंटल 137 5600 6000 5925
अकोला लाल क्विंटल 1820 5000 6480 6150
परभणी लाल क्विंटल 25 5850 6000 5950
चिखली लाल क्विंटल 364 5650 6320 5985
चाळीसगाव लाल क्विंटल 17 4000 5451 5100
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1580 5950 6385 6210
मलकापूर लाल क्विंटल 810 6000 6565 6380
मेहकर लाल क्विंटल 510 5500 6200 5900
दौंड लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
लोहा लाल क्विंटल 5 6131 6330 6250
उमरी लाल क्विंटल 30 5650 5750 5700
उमरगा लाल क्विंटल 16 5400 6150 6050
ताडकळस लाल क्विंटल 3 6300 6300 6300
पांढरकवडा लाल क्विंटल 60 6000 6175 6100
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 190 5000 6040 5700
देवळा लाल क्विंटल 1 4010 5150 5150
दुधणी लाल क्विंटल 280 5885 6250 6100
लाखंदूर लोकल क्विंटल 19 5600 5650 5625
काटोल लोकल क्विंटल 300 5000 6191 5550
जालना पांढरा क्विंटल 702 4000 6250 6051
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 31 5300 6100 5700
माजलगाव पांढरा क्विंटल 69 5311 5971 5800
बीड पांढरा क्विंटल 31 5373 6100 5777
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 5 5800 5900 5900
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 45 5500 5900 5750
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 17 5500 5800 5700
तळोदा पांढरा क्विंटल 14 5300 5596 5400
पाथरी पांढरा क्विंटल 6 5701 6000 5900