तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 23 मार्च 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 23-03-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 23-03-2022 Last Updated On 07.45 PM

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 111 5000 5900 5450
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5400 5400 5400
उदगीर क्विंटल 1000 6254 6590 6422
परळी-वैजनाथ क्विंटल 30 5700 5900 5800
मुरुम गज्जर क्विंटल 51 5900 6226 6063
सोलापूर लाल क्विंटल 3 5825 5825 5825
लातूर लाल क्विंटल 3556 5700 6550 6400
जालना लाल क्विंटल 109 5850 6000 5950
अकोला लाल क्विंटल 2474 5000 6555 6000
अमरावती लाल क्विंटल 5070 5800 6525 6162
धुळे लाल क्विंटल 20 4200 5800 5300
चिखली लाल क्विंटल 540 5650 6325 5990
पंढरपूर लाल क्विंटल 2 5000 5000 5000
जिंतूर लाल क्विंटल 10 5950 6050 5950
मलकापूर लाल क्विंटल 935 5905 6560 6351
परतूर लाल क्विंटल 14 5500 6001 5851
गंगाखेड लाल क्विंटल 12 6000 6100 6000
सेलु लाल क्विंटल 24 6020 6100 6041
चांदूर बझार लाल क्विंटल 626 5970 6455 6195
मेहकर लाल क्विंटल 520 5500 6150 5900
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 6 5700 6000 5900
लोहा लाल क्विंटल 9 6011 6251 6100
पांढरकवडा लाल क्विंटल 115 6000 6200 6150
आष्टी (वर्धा) लाल क्विंटल 265 5200 5950 5700
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 200 5000 5900 5600
देवळा लाल क्विंटल 1 5000 5300 5100
दुधणी लाल क्विंटल 617 5800 6250 6025
बोरी लाल क्विंटल 8 5805 6000 6000
काटोल लोकल क्विंटल 388 5200 6076 5500
जालना पांढरा क्विंटल 864 5000 6250 6100
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 40 5500 6100 5800
बीड पांढरा क्विंटल 38 5300 6081 5800
शेवगाव पांढरा क्विंटल 268 5100 5900 5900
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 3 5900 5900 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 8 5925 6100 6050
सेलु पांढरा क्विंटल 24 5900 5950 5925
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 27 5500 5950 5750
पाथरी पांढरा क्विंटल 4 5500 6000 5850