तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 17 मार्च 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 17-03-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 17-03-2022 Last Updated On 07.25 PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/03/2022
शहादा क्विंटल 1 5300 5300 5300
दोंडाईचा क्विंटल 14 5400 5765 5751
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 5531 5531 5531
भोकर क्विंटल 1 5726 5726 5726
मोर्शी क्विंटल 562 6000 6350 6175
लातूर लाल क्विंटल 2713 5780 6611 6500
जळगाव लाल क्विंटल 13 5800 5800 5800
परभणी लाल क्विंटल 30 5800 6000 5975
नागपूर लाल क्विंटल 1187 6000 6475 6356
अमळनेर लाल क्विंटल 10 5500 5600 5600
मलकापूर लाल क्विंटल 1260 6000 6620 6410
रावेर लाल क्विंटल 4 5450 5640 5640
परतूर लाल क्विंटल 6 5900 6000 5950
गंगाखेड लाल क्विंटल 21 6000 6100 6000
मेहकर लाल क्विंटल 300 5500 6250 6000
तुळजापूर लाल क्विंटल 25 6100 6100 6100
पांढरकवडा लाल क्विंटल 48 6150 6250 6225
भंडारा लाल क्विंटल 3 5700 5800 5750
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 160 5000 6150 5700
दुधणी लाल क्विंटल 231 5800 6200 6000
परांडा लोकल क्विंटल 1 5600 5600 5600
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 35 5500 6125 5812
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 9 5800 5950 5950
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 1 5800 5800 5800
कुर्डवाडी-मोडनिंब पांढरा क्विंटल 11 4000 5745 5400
गंगापूर पांढरा क्विंटल 9 5700 5900 5850
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 35 6000 6000 6000
पाथरी पांढरा क्विंटल 8 5950 6000 5975
घणसावंगी पांढरा क्विंटल 130 6700 7200 7000