तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra)  13 एप्रिल 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav :13-04-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव :13-04-2022 Last Updated On 07.41 PM

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/04/2022
भोकर क्विंटल 46 4000 5650 4825
कारंजा क्विंटल 2900 5200 6395 6010
देवणी क्विंटल 2 6231 6231 6231
मुरुम गज्जर क्विंटल 320 5900 6171 6036
जालना लाल क्विंटल 105 5550 5950 5800
अकोला लाल क्विंटल 2476 5200 6350 6000
अमरावती लाल क्विंटल 5941 5750 6335 6043
आर्वी लाल क्विंटल 725 5500 6270 6000
नागपूर लाल क्विंटल 2094 6000 6411 6308
वाशीम लाल क्विंटल 3000 5600 6130 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 137 6000 6100 6050
जिंतूर लाल क्विंटल 9 5800 5900 5800
खामगाव लाल क्विंटल 4234 5600 6300 5950
मलकापूर लाल क्विंटल 1275 5780 6410 6250
दिग्रस लाल क्विंटल 135 6015 6100 6085
कोपरगाव लाल क्विंटल 9 5050 6000 5499
परतूर लाल क्विंटल 7 5800 5875 5871
गंगाखेड लाल क्विंटल 4 5800 6000 5800
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 10 6087 6250 6168
लोहा लाल क्विंटल 7 6000 6150 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लाल क्विंटल 322 5700 6050 6050
पांढरकवडा लाल क्विंटल 85 6000 6040 6020
सिंदी(सेलू) लाल क्विंटल 436 5570 6150 5800
दुधणी लाल क्विंटल 445 5800 6155 6000
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 21 6500 6600 6580
वर्धा लोकल क्विंटल 172 5775 6175 6000
लाखंदूर लोकल क्विंटल 23 5650 5700 5675
काटोल लोकल क्विंटल 227 5100 6031 5550
जालना पांढरा क्विंटल 1069 4500 6150 6025
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 19 5500 6300 5600
बीड पांढरा क्विंटल 23 5000 5930 5572
शेवगाव पांढरा क्विंटल 107 5800 5900 5800
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 16 5800 5900 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 9 5600 5950 5841
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 4 5300 5890 5700
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 39 6090 6279 6184