तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra)  8 एप्रिल 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav :08-04-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव :08-04-2022 Last Updated On 05.05 PM

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/04/2022
उदगीर क्विंटल 1375 6250 6750 6500
अकोला लाल क्विंटल 2740 5000 6530 6350
नागपूर लाल क्विंटल 2671 6000 6475 6356
जिंतूर लाल क्विंटल 74 5800 6050 6000
परतूर लाल क्विंटल 15 5900 6000 5940
गंगाखेड लाल क्विंटल 3 5800 6000 5800
मेहकर लाल क्विंटल 470 5500 6265 5800
मंठा लाल क्विंटल 26 5800 6000 5900
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 110 5900 6100 6000
देवळा लाल क्विंटल 6 5375 5400 5400
लाखंदूर लोकल क्विंटल 4 5650 5750 5700
परतूर पांढरा क्विंटल 20 5875 6070 6011
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 11 5400 5700 5700
मंठा पांढरा क्विंटल 9 5100 5801 5700
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 36 5350 6000 5800