तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 7 एप्रिल 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav :07-04-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव :07-04-2022 Last Updated On 07.05 PM

शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/04/2022
दोंडाईचा क्विंटल 28 5000 5700 5600
पैठण क्विंटल 11 5670 5826 5750
उदगीर क्विंटल 1500 6000 6599 6299
भोकर क्विंटल 29 5001 5858 5429
श्रीगोंदा क्विंटल 3 6000 6000 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 40 5700 5900 5800
वैजापूर क्विंटल 40 5300 5700 5550
मोर्शी क्विंटल 1495 5900 6250 6075
देवणी क्विंटल 16 6000 6300 6130
मुरुम गज्जर क्विंटल 192 6150 6259 6204
जालना लाल क्विंटल 77 5900 6150 6000
अकोला लाल क्विंटल 2662 5000 6560 6300
चिखली लाल क्विंटल 587 5625 6230 5927
नागपूर लाल क्विंटल 1876 6000 6350 6263
वाशीम लाल क्विंटल 2200 5900 6300 6000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 119 6000 6100 6050
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1550 5750 6440 6215
मलकापूर लाल क्विंटल 2021 6000 6640 6405
परतूर लाल क्विंटल 12 5900 6000 5930
सेलु लाल क्विंटल 78 5500 6110 6000
मेहकर लाल क्विंटल 450 5500 6250 5800
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 30 5800 6100 6000
चाकूर लाल क्विंटल 21 6151 6280 6250
लोहा लाल क्विंटल 19 6000 6280 6201
पांढरकवडा लाल क्विंटल 63 6000 6150 6100
देवळा लाल क्विंटल 3 4750 5570 5400
दुधणी लाल क्विंटल 1120 5300 6320 6200
पोम्भुर्नी लाल क्विंटल 15 6500 6600 6520
लाखंदूर लोकल क्विंटल 21 5650 5700 5675
जालना पांढरा क्विंटल 1207 4500 6231 6111
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 168 5000 6151 5575
बीड पांढरा क्विंटल 60 5452 5900 5706
जामखेड पांढरा क्विंटल 66 5500 5800 5650
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 25 5500 5950 5950
परतूर पांढरा क्विंटल 14 5901 6100 6086
सेलु पांढरा क्विंटल 24 5943 6003 5943
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 11 5300 6050 6000