सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 23 मार्च 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 23-03-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 23-03-2022 Last Updated On 07.30 PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 116 5600 7050 6325
लासलगाव क्विंटल 533 4000 7400 7281
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 228 5452 7600 7252
औरंगाबाद क्विंटल 6 6900 7000 6950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 6700 6900 6800
संगमनेर क्विंटल 22 7025 7025 7025
उदगीर क्विंटल 3100 7220 7251 7245
परळी-वैजनाथ क्विंटल 900 6751 7365 7151
सेलु क्विंटल 188 6700 7131 7002
लोहा क्विंटल 27 6570 7194 6901
राहता क्विंटल 12 6900 7200 7086
धुळे हायब्रीड क्विंटल 32 6500 6500 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 168 5800 7200 7000
अमरावती लोकल क्विंटल 2511 6650 7045 6847
नागपूर लोकल क्विंटल 150 6000 6800 6600
कोपरगाव लोकल क्विंटल 276 5500 7220 7116
मेहकर लोकल क्विंटल 830 6300 7200 6900
मेहकर नं. १ क्विंटल 90 7000 7500 7300
लातूर पिवळा क्विंटल 11171 6500 7400 7270
जालना पिवळा क्विंटल 1652 6100 7300 7150
अकोला पिवळा क्विंटल 1805 6430 7270 7000
चिखली पिवळा क्विंटल 467 6601 7053 6830
बीड पिवळा क्विंटल 190 4060 7100 6854
जिंतूर पिवळा क्विंटल 136 6951 7255 7100
मलकापूर पिवळा क्विंटल 184 6300 7090 6780
परतूर पिवळा क्विंटल 25 6800 7200 7100
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7200 7400 7200
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 25 6150 7050 6950
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 7000 7100 7100
तासगाव पिवळा क्विंटल 46 6650 6900 6840
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 1150 6400 7286 7050
मुरुम पिवळा क्विंटल 71 6400 7000 6700
पाथरी पिवळा क्विंटल 7 5900 6900 6500
काटोल पिवळा क्विंटल 83 5800 6951 6100
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 70 6000 7045 6500
बोरी पिवळा क्विंटल 9 5800 6700 6700