सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 19 ऑक्टबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 19-10-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 19-10-2022 Last Updated On 05.00  PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/10/2022
लासलगाव क्विंटल 4568 3500 5067 4841
जळगाव क्विंटल 153 4500 4800 4700
कारंजा क्विंटल 8000 3950 5065 4575
परळी-वैजनाथ क्विंटल 750 4151 5050 4754
तुळजापूर क्विंटल 375 5000 5000 5000
राहता क्विंटल 60 4289 4900 4550
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4750 4750 4750
सोलापूर लोकल क्विंटल 657 4000 5155 4700
नागपूर लोकल क्विंटल 2397 4300 5070 4877
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4400 5005 4702
मेहकर लोकल क्विंटल 1800 4000 5100 4700
लातूर पिवळा क्विंटल 10892 4600 5165 5000
अकोला पिवळा क्विंटल 3393 3500 4950 4350
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 459 4780 5000 4890
बीड पिवळा क्विंटल 155 3500 4850 4481
भोकर पिवळा क्विंटल 581 2500 4952 3726
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 360 4000 4800 4400
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 4100 4240 4905 4705
मलकापूर पिवळा क्विंटल 2445 4050 5011 4645
सावनेर पिवळा क्विंटल 89 3807 4875 4600
शेवगाव पिवळा क्विंटल 11 4000 4200 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 78 4120 4700 4300
परतूर पिवळा क्विंटल 169 3850 5000 4800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 182 3500 4700 4300
धरणगाव पिवळा क्विंटल 160 4640 5145 4955
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 85 3050 4655 4181
केज पिवळा क्विंटल 365 4500 5167 4876
मंठा पिवळा क्विंटल 145 3800 4900 4200
मुरुम पिवळा क्विंटल 934 4400 5040 4720
उमरगा पिवळा क्विंटल 155 4650 5000 4920
पाथरी पिवळा क्विंटल 285 3000 4551 4200
नांदूरा पिवळा क्विंटल 2100 3500 4901 4901
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 50 3700 4360 4000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 320 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 600 5000 5200 5100
काटोल पिवळा क्विंटल 165 3850 4840 4450
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 146 4290 4810 4550