सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 18 ऑक्टबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 18-10-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 18-10-2022 Last Updated On 05.00  PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/10/2022
जळगाव क्विंटल 110 4600 4850 4700
माजलगाव क्विंटल 1328 3800 4728 4500
उदगीर क्विंटल 1932 5050 5120 5085
कारंजा क्विंटल 5000 3925 5065 4550
सोलापूर लोकल क्विंटल 334 4300 5085 4705
अमरावती लोकल क्विंटल 7008 4000 4900 4450
हिंगोली लोकल क्विंटल 900 4499 5040 4769
लातूर पिवळा क्विंटल 8099 4700 5175 5050
अकोला पिवळा क्विंटल 2507 3250 5000 4250
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 456 4500 4895 4697
मालेगाव पिवळा क्विंटल 29 4301 4935 4800
बीड पिवळा क्विंटल 206 3856 5000 4427
वाशीम पिवळा क्विंटल 3600 4600 5273 5000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 4250 5150 4800
पैठण पिवळा क्विंटल 3 4711 4711 4711
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 36 3900 4150 4100
भोकर पिवळा क्विंटल 623 3100 4859 3980
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 364 4200 4800 4500
मलकापूर पिवळा क्विंटल 2175 3950 4900 4270
सावनेर पिवळा क्विंटल 160 3513 4384 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 62 3926 4746 4250
परतूर पिवळा क्विंटल 40 3581 4300 4040
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 21 5000 5200 5100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 40 3000 4800 4200
तासगाव पिवळा क्विंटल 32 4200 4500 4360
केज पिवळा क्विंटल 189 4210 5000 4701
चाकूर पिवळा क्विंटल 56 4100 4971 4516
मुरुम पिवळा क्विंटल 288 4500 5000 4750
सेनगाव पिवळा क्विंटल 150 4000 4900 4500
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 40 3500 4651 3850
उमरखेड पिवळा क्विंटल 280 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 220 5100 5300 5200