सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 17 मार्च 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 17-03-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 17-03-2022 Last Updated On 07.06 PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 10 6900 7000 6950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 69 5700 6900 6300
सिल्लोड क्विंटल 5 6800 7000 7000
तुळजापूर क्विंटल 195 7000 7175 7100
मोर्शी क्विंटल 109 6500 7000 6750
राहता क्विंटल 19 7110 7200 7150
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 6950 7145 7090
नागपूर लोकल क्विंटल 202 6000 7104 6024
अमळनेर लोकल क्विंटल 46 4000 4500 4500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 286 5000 7141 7057
मेहकर लोकल क्विंटल 380 6200 7130 6750
मेहकर नं. १ क्विंटल 75 6700 7400 7100
लातूर पिवळा क्विंटल 8156 6601 7426 7290
परभणी पिवळा क्विंटल 90 6500 7100 7000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 219 5670 7125 6970
परतूर पिवळा क्विंटल 13 5000 7032 6900
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 45 7200 7400 7200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 40 7000 7100 7100
गंगापूर पिवळा क्विंटल 6 6800 6812 6800
पाथरी पिवळा क्विंटल 23 6400 7000 6711
पालम पिवळा क्विंटल 12 7100 7100 7100
उमरखेड पिवळा क्विंटल 170 6300 6500 6400