सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 15 नोव्हेंबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 15-11-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 15-10-202 Last Updated On 05.00  PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/11/2022
माजलगाव क्विंटल 2714 4500 5650 5400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 49 5000 5790 5400
कारंजा क्विंटल 8000 5210 5675 5450
सेलु क्विंटल 21 5100 5650 5100
मोर्शी क्विंटल 316 5300 6010 5655
राहता क्विंटल 91 4101 5750 5650
धुळे हायब्रीड क्विंटल 31 5440 5525 5450
अमरावती लोकल क्विंटल 9375 5250 5500 5375
नागपूर लोकल क्विंटल 2913 4700 5771 5503
अमळनेर लोकल क्विंटल 60 5300 5506 5506
चांदवड लोकल क्विंटल 1000 3000 5800 5450
हिंगोली लोकल क्विंटल 2800 5400 6100 5750
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 113 4200 5635 4996
मेहकर लोकल क्विंटल 4500 5000 6030 5400
अकोला पिवळा क्विंटल 5932 4500 6070 5600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1615 5250 5895 5562
चिखली पिवळा क्विंटल 4300 4500 5801 5150
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 250 5250 5800 5500
बीड पिवळा क्विंटल 456 4500 5700 5475
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 424 5225 5580 5350
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 45 5600 5700 5650
भोकर पिवळा क्विंटल 454 3500 5711 4605
सावनेर पिवळा क्विंटल 66 5100 5551 5400
गेवराई पिवळा क्विंटल 192 4400 5675 5100
परतूर पिवळा क्विंटल 477 4900 5761 5550
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 102 5650 5800 5700
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 1250 5100 5575 5450
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 120 3500 5700 5500
तळोदा पिवळा क्विंटल 28 5572 5692 5600
केज पिवळा क्विंटल 545 5500 5800 5700
चाकूर पिवळा क्विंटल 230 5331 5811 5635
किनवट पिवळा क्विंटल 102 5400 5600 5500
मुरुम पिवळा क्विंटल 908 4800 6100 5450
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 105 5100 5700 5600
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 240 5500 5740 5680
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 4900 5100 5000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 370 4900 5100 5000
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 5200 5200 5200
काटोल पिवळा क्विंटल 207 4545 5741 5250
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 320 4450 5550 5200
बोरी पिवळा क्विंटल 192 5350 5685 5500