सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 15 ऑक्टबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 15-10-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 15-10-2022 Last Updated On 05.00  PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/10/2022
अहमदनगर क्विंटल 253 4100 4951 4525
जळगाव क्विंटल 34 4700 4831 4775
माजलगाव क्विंटल 1041 3800 4900 4600
उदगीर क्विंटल 1110 5150 5200 5175
कारंजा क्विंटल 5000 3800 4800 4550
तुळजापूर क्विंटल 465 4800 5000 4900
राहता क्विंटल 16 4291 4500 4426
सोलापूर लोकल क्विंटल 667 3000 5225 4780
अमरावती लोकल क्विंटल 2808 4500 4850 4675
नागपूर लोकल क्विंटल 2615 4300 4950 4787
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 4531 4600 4600
हिंगोली लोकल क्विंटल 290 4699 5190 4944
मेहकर लोकल क्विंटल 640 4000 5150 4700
वडूज पांढरा क्विंटल 200 4800 5000 4900
लातूर पिवळा क्विंटल 9923 4200 5262 5100
अकोला पिवळा क्विंटल 1433 3250 4965 4280
मालेगाव पिवळा क्विंटल 16 4101 4871 4199
चिखली पिवळा क्विंटल 424 4225 5001 4613
बीड पिवळा क्विंटल 115 3780 4880 4294
वाशीम पिवळा क्विंटल 2400 4550 5175 5000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 400 4350 5200 4800
भोकरदन पिवळा क्विंटल 121 4000 4400 4300
भोकर पिवळा क्विंटल 476 3012 4823 3918
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 223 4000 4900 4450
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1810 4310 5045 4765
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1710 3905 5045 4365
शेवगाव पिवळा क्विंटल 9 4550 4800 4800
परतूर पिवळा क्विंटल 100 3716 4901 4800
वरोरा पिवळा क्विंटल 52 3200 4100 3900
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 135 3230 4700 4500
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 158 4500 5160 4830
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 350 4800 5000 4900
उमरगा पिवळा क्विंटल 21 4500 5000 4800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 90 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 5000 5200 5100
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 352 4650 5000 4850
बोरी पिवळा क्विंटल 105 4575 4825 4775