सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 13 ऑक्टबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 13-10-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 13-10-2022 Last Updated On 05.00  PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/10/2022
कारंजा क्विंटल 3000 4175 4860 4510
तुळजापूर क्विंटल 460 4800 4950 4900
मोर्शी क्विंटल 237 4500 4800 4650
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3900 4800 4800
नागपूर लोकल क्विंटल 2253 4300 5070 4878
हिंगोली लोकल क्विंटल 305 4650 5126 4888
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 32 2525 4800 3001
मेहकर लोकल क्विंटल 930 4000 5000 4700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 107 4200 4800 4501
अकोला पिवळा क्विंटल 675 3600 4965 4400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 156 4350 4900 4623
परभणी पिवळा क्विंटल 160 4400 5100 4700
देगलूर पिवळा क्विंटल 49 4201 5131 4666
पैठण पिवळा क्विंटल 4 4290 4290 4290
भोकर पिवळा क्विंटल 26 3700 4400 4050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1037 3800 4950 4370
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 4850 5100 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 25 4150 4550 4200
केज पिवळा क्विंटल 324 4400 5200 4752
मुरुम पिवळा क्विंटल 880 4875 5151 5013
उमरगा पिवळा क्विंटल 41 4650 4900 4800
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 80 3900 4800 4500
उमरखेड पिवळा क्विंटल 230 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 170 5000 5200 5100
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 548 4001 4952 4525