सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 12 नोव्हेंबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 12-11-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 12-10-202 Last Updated On 06.00  PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/11/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 1464 3000 5800 5551
माजलगाव क्विंटल 2416 4200 5765 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 38 5200 5701 5400
उदगीर क्विंटल 5950 5750 5801 5775
सेलु क्विंटल 170 5000 5711 5570
रिसोड क्विंटल 6100 5150 6130 5640
वैजापूर नग 150 4800 5550 5240
तुळजापूर क्विंटल 275 5500 5750 5700
राहता क्विंटल 76 4901 5701 5626
धुळे हायब्रीड क्विंटल 28 5480 5540 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 702 4000 5860 5660
परभणी लोकल क्विंटल 603 5000 5700 5500
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 5300 5501 5501
हिंगोली लोकल क्विंटल 1699 5300 5865 5582
कोपरगाव लोकल क्विंटल 707 4500 5819 5675
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 86 4900 5651 5241
वडूज पांढरा क्विंटल 200 5000 6000 5500
लातूर पिवळा क्विंटल 14214 5300 6400 5900
जालना पिवळा क्विंटल 14562 4000 6100 5500
अकोला पिवळा क्विंटल 5383 4250 5855 5400
चिखली पिवळा क्विंटल 4270 4901 6011 5450
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4630 4700 5900 5170
बीड पिवळा क्विंटल 313 4000 5800 5481
पैठण पिवळा क्विंटल 10 5671 5671 5671
भोकरदन पिवळा क्विंटल 108 5400 5600 5500
भोकर पिवळा क्विंटल 543 3500 5790 4645
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1145 5300 5600 5450
मलकापूर पिवळा क्विंटल 945 4150 5875 5850
शेवगाव पिवळा क्विंटल 6 5200 5400 5200
गेवराई पिवळा क्विंटल 266 5000 5650 5325
परतूर पिवळा क्विंटल 386 4850 5720 5600
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 1500 5175 5630 5510
तासगाव पिवळा क्विंटल 23 5250 5400 5340
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 470 5640 5831 5740
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 128 5500 5800 5700
उमरखेड पिवळा क्विंटल 160 4900 5000 4950
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 720 4800 5870 5300
भंडारा पिवळा क्विंटल 2 4800 4800 4800
चिमुर पिवळा क्विंटल 50 4900 5000 4950
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 35 4705 5590 5300
बोरी पिवळा क्विंटल 33 4730 5650 5605