सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 11 नोव्हेंबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 11-11-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 11-10-202 Last Updated On 05.00  PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/11/2022
जळगाव क्विंटल 6 5500 5550 5550
शहादा क्विंटल 726 4242 5811 5473
माजलगाव क्विंटल 3009 4000 5586 5400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 42 5000 5600 5400
सिल्लोड क्विंटल 164 5000 5500 5400
परळी-वैजनाथ क्विंटल 2000 4850 5641 5301
सेलु क्विंटल 356 4120 5710 5560
तुळजापूर क्विंटल 260 5600 5600 5600
राहता क्विंटल 144 4700 5700 5550
सोलापूर लोकल क्विंटल 496 3800 5750 5550
अमरावती लोकल क्विंटल 11577 5100 5475 5287
नागपूर लोकल क्विंटल 2837 4500 5650 5362
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 5389 5598 5598
हिंगोली लोकल क्विंटल 1660 5385 5800 5592
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 127 4649 5611 5047
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 972 3000 5700 5650
लातूर पिवळा क्विंटल 13319 5301 6351 5750
अकोला पिवळा क्विंटल 5507 3500 5925 5400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1358 5000 5900 5450
चिखली पिवळा क्विंटल 1830 4300 4751 4525
बीड पिवळा क्विंटल 620 4500 5640 5404
पैठण पिवळा क्विंटल 15 5461 5521 5497
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 20 4401 5501 5351
वर्धा पिवळा क्विंटल 376 4975 5560 5350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 425 4900 5650 5350
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1402 4250 5705 5250
दिग्रस पिवळा क्विंटल 730 5550 5900 5785
वणी पिवळा क्विंटल 782 5030 5670 5400
सावनेर पिवळा क्विंटल 71 4800 5500 5300
शेवगाव पिवळा क्विंटल 19 5000 5550 5550
परतूर पिवळा क्विंटल 212 5300 5627 5575
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 26 5650 5700 5650
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 133 3500 5400 5200
केज पिवळा क्विंटल 505 5500 5700 5631
मंठा पिवळा क्विंटल 349 4000 5600 5300
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 282 5496 5705 5600
किनवट पिवळा क्विंटल 101 5400 5600 5500
मुखेड पिवळा क्विंटल 100 5200 5750 5700
उमरी पिवळा क्विंटल 118 5200 5536 5368
मुरुम पिवळा क्विंटल 808 4800 6161 5480
पालम पिवळा क्विंटल 125 5300 5600 5450
नांदूरा पिवळा क्विंटल 1100 4900 5701 5701
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 180 4300 5700 5400
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 130 5200 5600 5550
उमरखेड पिवळा क्विंटल 540 4850 5000 4950
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 410 4850 5000 4950
भंडारा पिवळा क्विंटल 4 4500 4500 4500
काटोल पिवळा क्विंटल 298 4900 5525 5200
पुलगाव पिवळा क्विंटल 165 4300 5700 5400
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 180 4750 5350 5050