सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 7 एप्रिल 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 07-04-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 07-04-2022 Last Updated On 07.00  PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 16 6800 7000 6900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 20 6401 7000 6700
सिल्लोड क्विंटल 13 6800 7081 7000
उदगीर क्विंटल 5500 7200 7250 7225
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1500 6851 7361 7230
सेलु क्विंटल 156 6780 7200 6928
वैजापूर क्विंटल 40 7000 7100 7000
लोहा क्विंटल 43 7152 7376 7200
मोर्शी क्विंटल 190 7000 7100 7050
राहता क्विंटल 14 6760 7211 7150
सोलापूर लोकल क्विंटल 108 7070 7290 7190
नागपूर लोकल क्विंटल 647 6300 7370 7103
कोपरगाव लोकल क्विंटल 331 6800 7312 7250
मेहकर लोकल क्विंटल 680 6500 7365 6950
परांडा नं. १ क्विंटल 8 4400 4500 4450
ताडकळस नं. १ क्विंटल 12 7100 7200 7100
जालना पिवळा क्विंटल 1479 5800 7500 7200
अकोला पिवळा क्विंटल 1117 6500 7250 7000
चिखली पिवळा क्विंटल 875 6701 7581 7141
बीड पिवळा क्विंटल 337 5700 7109 6962
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 6950 7400 7000
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 30 5000 7000 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 7 6900 6900 6900
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 164 6700 7100 6900
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1400 6850 7375 7375
मलकापूर पिवळा क्विंटल 255 5900 7355 7115
जामखेड पिवळा क्विंटल 75 6000 7100 6550
परतूर पिवळा क्विंटल 37 7126 7325 7300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 20 6700 7100 7000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 650 6500 7400 7250
चाकूर पिवळा क्विंटल 71 7100 7300 7201
मुरुम पिवळा क्विंटल 270 6160 7211 6685
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 6000 6300 6200
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 120 6800 7300 7200
देवणी पिवळा क्विंटल 54 7370 7491 7430