tur bajarbhav

सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 02 नोव्हेंबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 02-11-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 02-10-202 Last Updated On 06.00  PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/11/2022
जळगाव क्विंटल 103 4650 5000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 433 3850 5241 4545
माजलगाव क्विंटल 5283 4100 5292 4800
संगमनेर क्विंटल 10 4957 5300 5128
पाचोरा क्विंटल 1200 4151 5520 4811
सिल्लोड क्विंटल 275 4400 5100 4800
कारंजा क्विंटल 15000 4425 5325 4925
श्रीरामपूर क्विंटल 62 4800 5271 5000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3500 4651 5315 4951
सेलु क्विंटल 548 3200 5161 4500
राहता क्विंटल 249 4501 5480 5275
धुळे हायब्रीड क्विंटल 33 5000 5200 5200
सोलापूर लोकल क्विंटल 170 3800 5400 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 18279 4350 4975 4662
नागपूर लोकल क्विंटल 6579 4200 5050 4838
हिंगोली लोकल क्विंटल 2200 4500 5651 5075
कोपरगाव लोकल क्विंटल 887 3700 5206 4310
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 332 3200 5211 4126
परतूर पांढरा क्विंटल 901 4600 5300 5100
लातूर पिवळा क्विंटल 21111 4854 5430 5240
अकोला पिवळा क्विंटल 1451 4000 5500 4750
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1850 4500 5350 4925
चिखली पिवळा क्विंटल 4128 4550 5400 4975
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4600 5480 5200
पैठण पिवळा क्विंटल 20 4490 4816 4786
भोकर पिवळा क्विंटल 1291 3200 5261 4230
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1221 4400 5200 4800
जिंतूर पिवळा क्विंटल 462 4600 5351 5030
सावनेर पिवळा क्विंटल 145 4215 4961 4650
शेवगाव पिवळा क्विंटल 21 4850 5000 5000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 23 5100 5200 5150
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 320 3500 5150 4800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 165 4500 5350 5050
मंठा पिवळा क्विंटल 224 4000 5000 4800
चाकूर पिवळा क्विंटल 334 4341 5381 5126
किनवट पिवळा क्विंटल 140 4950 5100 5000
मुरुम पिवळा क्विंटल 764 4616 5326 4971
उमरगा पिवळा क्विंटल 68 4701 5150 4900
पाथरी पिवळा क्विंटल 878 3500 5075 4599
पालम पिवळा क्विंटल 82 4950 5000 4950
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 240 4600 5319 5000
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 150 4800 5125 5000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 800 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 830 4800 5000 4900
चिमुर पिवळा क्विंटल 75 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 365 4300 5190 4750
पुलगाव पिवळा क्विंटल 330 4300 5240 4850
समुद्रपूर पिवळा क्विंटल 140 4700 5100 4850
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 200 4500 5100 4750
आर्णी पिवळा क्विंटल 1100 4500 5271 4800