सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 01 नोव्हेंबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 01-11-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 01-10-202 Last Updated On 06.00  PM

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/11/2022
औरंगाबाद क्विंटल 574 3800 5051 4425
माजलगाव क्विंटल 6228 4000 5051 4700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 183 4100 5100 4600
सिल्लोड क्विंटल 171 4200 5000 4800
श्रीरामपूर क्विंटल 55 4800 5500 5200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3000 4451 5199 4851
राहता क्विंटल 144 4001 5371 5200
सोलापूर लोकल क्विंटल 738 4100 5255 4805
नागपूर लोकल क्विंटल 6074 4200 5000 4800
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 4685 5016 5016
नेवासा पांढरा क्विंटल 50 5100 5100 5100
अकोला पिवळा क्विंटल 4477 3400 5250 4750
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2055 4500 5235 4867
मालेगाव पिवळा क्विंटल 71 4025 5125 5000
चिखली पिवळा क्विंटल 4785 4600 5300 4950
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 690 4900 5300 5100
बीड पिवळा क्विंटल 870 4050 5251 4924
पैठण पिवळा क्विंटल 50 4400 4850 4591
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 40 5000 5000 5000
वर्धा पिवळा क्विंटल 526 4425 4950 4750
भोकर पिवळा क्विंटल 1312 3300 5151 4225
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 1288 4400 4900 4650
जिंतूर पिवळा क्विंटल 563 4700 5301 5025
मलकापूर पिवळा क्विंटल 2350 4040 5200 4755
सावनेर पिवळा क्विंटल 385 3934 4801 4500
शेवगाव पिवळा क्विंटल 9 4500 4900 4900
गेवराई पिवळा क्विंटल 427 4415 5076 4800
परतूर पिवळा क्विंटल 862 4481 5167 5000
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 21 5000 5200 5100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 213 3500 5100 4800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 174 3001 5091 4801
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 207 4311 5141 4975
किनवट पिवळा क्विंटल 121 4850 5050 4950
मुखेड पिवळा क्विंटल 112 5000 5225 5200
उमरगा पिवळा क्विंटल 122 3900 5051 5050
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 250 4500 5230 4900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 1110 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 620 4800 5000 4900
चिमुर पिवळा क्विंटल 55 4400 4500 4450
सिंदी पिवळा क्विंटल 520 4370 5000 4760
कोर्पना पिवळा क्विंटल 100 4300 4700 4500
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 210 4250 4800 4500