कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 19 ऑक्टबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav :19-10-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

कांदा बाजारभाव: 19-10-2022 Last Updated On 5:01  PM

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/10/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4771 700 2500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 760 400 2100 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11068 1400 2400 1900
खेड-चाकण क्विंटल 1750 1500 2300 1900
सातारा क्विंटल 195 1000 2100 1600
कराड हालवा क्विंटल 150 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 15360 100 3050 1400
धुळे लाल क्विंटल 210 150 2000 1500
नागपूर लाल क्विंटल 1380 1000 2500 2150
साक्री लाल क्विंटल 10785 500 2250 1550
भुसावळ लाल क्विंटल 10 1200 1200 1200
पुणे लोकल क्विंटल 8266 800 2100 1450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 20 1000 1800 1400
वाई लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2400 2000
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 2500 2150
येवला उन्हाळी क्विंटल 9000 200 2201 1550
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 100 2281 1550
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 10500 900 2300 1900
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13000 250 2205 1790
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 701 2341 1650
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 700 1970 1650
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 14825 200 2550 1830
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 24500 400 2805 2150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4276 600 2040 1700
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 12903 300 3000 1675
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7380 1000 2105 1850