कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 18ऑगस्ट 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav :18-08-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

कांदा बाजारभाव: 18-08-2022 Last Updated On 6.01  PM

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2584 700 1800 1200
औरंगाबाद क्विंटल 3300 125 1350 738
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9087 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 400 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 94 1200 1600 1400
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 3661 1000 1800 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 6828 100 2300 1100
जळगाव लाल क्विंटल 505 400 1180 750
पंढरपूर लाल क्विंटल 443 200 1718 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1550 1000 1500 1375
साक्री लाल क्विंटल 24950 500 1370 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 46 500 500 500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1639 500 1700 1100
पुणे लोकल क्विंटल 8440 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 469 400 1200 800
मलकापूर लोकल क्विंटल 1330 300 1351 800
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2120 1300 1711 1505
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1272 1000 1300 1150
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 848 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1200 1600 1500
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 200 1401 1100
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2372 400 1651 1275
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 22854 600 1490 1251
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4410 500 1330 1180
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 15000 300 1391 1175
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 8555 900 1700 1300
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 6039 100 1700 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 18200 200 1700 1100
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2400 300 1225 1050
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 867 1419 1150
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3800 400 1353 1200
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 188 400 1510 1150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6740 250 1264 1030
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16375 550 1925 1375
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2640 700 1411 1200
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 41 1081 1230 1118
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 2000 2400 2200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 9040 100 1320 1200
राहता उन्हाळी क्विंटल 1400 351 1411 1100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 18960 200 1500 1250
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 6960 200 1510 1250