कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 13 एप्रिल 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav :13-04-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

कांदा बाजारभाव:13-04-2022 Last Updated On 07.39 PM

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5499 400 1200 800
औरंगाबाद क्विंटल 1110 150 850 500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9939 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 5000 700 1100 900
श्रीरामपूर क्विंटल 1621 200 950 650
सातारा क्विंटल 192 700 1000 850
मंगळवेढा क्विंटल 75 400 1130 900
राहता क्विंटल 1846 200 1100 750
अकलुज लाल क्विंटल 220 300 900 700
सोलापूर लाल क्विंटल 19473 100 1300 600
येवला लाल क्विंटल 6000 200 870 600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4500 200 785 650
लासलगाव लाल क्विंटल 2200 300 721 600
जळगाव लाल क्विंटल 1025 350 700 600
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 13 500 850 675
नागपूर लाल क्विंटल 1380 800 1000 950
चांदवड लाल क्विंटल 5200 350 780 600
मनमाड लाल क्विंटल 4500 200 811 600
भुसावळ लाल क्विंटल 70 800 800 800
उमराणे लाल क्विंटल 14500 401 850 600
नामपूर लाल क्विंटल 3010 200 850 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 430 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 7576 300 1050 680
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 28 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 700 1100 900
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1200 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1200 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 800 1100 1025
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 697 1000 1200 1100
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 2000 300 755 600
येवला उन्हाळी क्विंटल 2000 300 1012 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1500 400 1012 800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 981 400 1150 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7000 500 1151 950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2500 300 1400 1100
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3000 450 1019 750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 300 1000 825
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5000 400 961 805
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18500 300 1340 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3540 400 900 850
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 3552 200 1100 800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3600 370 1165 900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3000 551 1100 950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 9394 100 1140 900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1485 100 1130 900