Image of onion in market

कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 11 ऑक्टबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav :11-10-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

कांदा बाजारभाव: 11-10-2022 Last Updated On 5:01  PM

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/10/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4119 700 2200 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11684 1400 2500 1950
सोलापूर लाल क्विंटल 14747 100 2800 1300
धुळे लाल क्विंटल 966 220 2020 1400
जळगाव लाल क्विंटल 476 375 1575 975
पंढरपूर लाल क्विंटल 771 200 2200 1000
पेन लाल क्विंटल 495 2000 2200 2000
साक्री लाल क्विंटल 10835 500 2385 1850
भुसावळ लाल क्विंटल 20 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 240 1000 2800 1900
पुणे लोकल क्विंटल 11855 700 2100 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1200 1800 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 506 400 1600 1000
मलकापूर लोकल क्विंटल 210 500 2000 1100
जामखेड लोकल क्विंटल 150 200 2200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1200 1600 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 680 1000 2000 1750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2500 200 2252 1800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4354 550 2200 1650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9315 800 2381 2060
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12000 250 2328 1780
कळवण उन्हाळी क्विंटल 16900 300 2700 1851
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4200 1000 2360 1700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 1200 2023 1850
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13915 350 2665 1875
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 22000 700 2860 2300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5671 700 2305 1750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 10050 1000 2355 1950
राहता उन्हाळी क्विंटल 7282 500 2500 1950