कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 8 एप्रिल 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav :08-04-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

कांदा बाजारभाव:08-04-2022 Last Updated On 05.03 PM

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7254 400 1300 800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10251 600 1300 950
खेड-चाकण क्विंटल 275 800 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 82 300 1100 910
राहता क्विंटल 2934 200 1300 950
येवला लाल क्विंटल 10000 150 786 500
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7000 200 783 650
लासलगाव लाल क्विंटल 7875 300 872 700
चांदवड लाल क्विंटल 12500 400 801 620
मनमाड लाल क्विंटल 4500 200 751 550
भुसावळ लाल क्विंटल 12 1000 1000 1000
देवळा लाल क्विंटल 1930 200 850 725
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 430 300 1000 650
पुणे लोकल क्विंटल 12320 400 1100 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 24 1200 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 22 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 433 500 1000 750
वाई लोकल क्विंटल 18 500 1200 850
कामठी लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 2000 300 1070 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4000 500 1200 950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3500 300 1285 950
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2500 300 1215 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 400 1250 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2150 400 1130 1000