kanda bajarbhav

कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 02 नोव्हेंबर 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav :02-11-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

कांदा बाजारभाव: 02-11-2022 Last Updated On 06:00 PM

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/11/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6247 1000 3500 2200
औरंगाबाद क्विंटल 858 300 2600 1450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10146 2200 3200 2700
खेड-चाकण क्विंटल 3000 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 154 1500 3200 2350
मंगळवेढा क्विंटल 78 200 3310 2030
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 2800 2800
सोलापूर लाल क्विंटल 23682 100 3700 1600
धुळे लाल क्विंटल 328 200 2800 2100
नागपूर लाल क्विंटल 2000 1500 2800 2475
पैठण लाल क्विंटल 1200 850 3200 1975
भुसावळ लाल क्विंटल 5 1800 1800 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 370 1600 3300 2450
पुणे लोकल क्विंटल 10838 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1200 2800 2000
वाई लोकल क्विंटल 18 1000 3200 2200
कामठी लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
संगमनेर नं. १ क्विंटल 1802 2500 3600 3050
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3200 3100
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1081 1500 2500 2000
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1800 2000 1900
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 721 500 1500 1000
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 1500 2000 1750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1500 2800 2475
येवला उन्हाळी क्विंटल 8000 300 3071 2300
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 600 3165 2450
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1657 600 3100 2550
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7905 1100 3011 2551
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5250 500 3350 2400
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3600 1300 2870 2600
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13205 600 3555 2475
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3460 500 3200 2650
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11125 400 3800 2600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3140 700 2800 2325
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 22216 400 3500 2250
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5240 1300 2855 2500
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 701 2812 2600
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10698 200 3250 2800